LT | EN | RU

Advokatė Birutė Strimaitytė

Advokato praktika verčiasi nuo 1999 m.

Teismo mediatorė nuo 2018 m.

Nuo 2010 m. suteikta bankroto administratoriaus licencija.

2009 – 2013 m. koordinatorė baudžiamosiose bylose – koordinuoja advokatų, teikiančių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Vilniaus m. 3-ame Policijos komisariate, Vilniaus m. 5-ame Policijos komisariate, Karo policijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje prie LR VRM, Migracijos Departamente.

Nuo 2000 m. su pertraukomis dirba pedagoginį darbą Lietuvos edukologijos universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje.

1995 – 1998 m. advokato padėjėjos praktika „Advokačių B. Vaitkutės ir V. Kūrienės kontora“.

Visuomeninė veikla: Vilniaus Universiteto Alumni draugijos narė (šiuo metu – Valdybos narė), Lietuvos teisininkų draugijos narė, Revizijos komisijos narė, Lietuvos kultūros tarybos ekspertė.

Darbo kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Mob. tel.: +370 686 26133
El. paštas: strimaityte@advokatucentras.lt

Specializacijos sritys:

 • Komercinė teisė;
 • Šeimos teisė – santuokos nutraukimas, santuokinio turto padalinimas, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, išlaikymo nustatymas, tėvystės nustatymas/nuginčijimas;
 • Fizinių asmenų bankroto paskelbimas – procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas teisme;
 • Bankroto procesas – bankroto bylų kėlimas įmonėms, bankrutuojančių įmonių interesų atstovavimas bei procesinių dokumentų rengimas, kreditorių/skolininkų/akcininkų interesų atstovavimas bei procesinių dokumentų rengimas;
 • Intelektinės nuosavybės teisė – advokatė nuolat teikia teisinę pagalbą autorių teisių srityje veikiančioms asociacijoms, autorių teisių turėtojoms, atstovauja autorių ir teisių turėtojų interesus, o taip pat atstovauja individualių autorių interesus;
 • Prievolių įvykdymas, nuostolių žalos atlyginimas;
 • Sutarčių teisė – sutarčių rengimas, teisinė analizė;
 • Darbo teisė;
 • Paveldėjimo teisė – terminas palikimui pratęsti, palikimo priėmimo fakto nustatymas, testamento ginčijimas;
 • Neturtinių asmens teisių gynimas – teisė į vardą, atvaizdą, privatų gyvenimą ir jo slaptumą, asmens garbės ir orumo gynimas;
 • Baudžiamoji teisė – nukentėjusiųjų asmenų atstovavimas ikiteisminio tyrimo institucijose ir visų instancijų teismuose, civilinių ieškinių parengimas, įtariamųjų, kaltinamųjų nuteistųjų gynyba ikiteisminio tyrimo institucijose ir visų instancijų teismuose, ieškinių dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų rengimas ir atstovavimas teismuose;
 • Administracinė teisė – prašymų, skundų rengimas, atstovavimas įstaigose, visų instancijų teismuose. Skundai dėl valstybinės valdžios institucijų, savivaldybių priimtų aktų ar veiksmų teisėtumo, atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

Advokatė Marija Bartaševičiūtė

Advokato praktika verčiasi nuo 2000 m.

Nuo 2011 m. suteikta bankroto administratoriaus licencija.

1997 – 2000 m. Vyriausioji valstybinė mokesčių inspektorė, nusikaltimų tyrimo skyriuje, VMI prie FM.

Visuomeninė veikla: LR Liberalų sajūdžio narė, Lietuvos teisininkų draugijos narė.

Darbo kalbos: lietuvių, rusų, prancūzų.

Mob. tel.: +370 600 03688
El. paštas: bartaseviciute@advokatucentras.lt

Specializacijos sritys:

 • Baudžiamoji teisė – nukentėjusiųjų asmenų atstovavimas ikiteisminio tyrimo institucijose ir visų instancijų teismuose, civilinių ieškinių parengimas, įtariamųjų, kaltinamųjų nuteistųjų gynyba ikiteisminio tyrimo institucijose ir visų instancijų teismuose, ieškinių dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų rengimas ir atstovavimas teismuose;
 • Atstovavimas, derybų vedimas;
 • Taikinamasis tarpininkavimas;
 • Bankroto administravimas;
 • Prievolių vykdymas;
 • Teisminis skolų išieškojimas.